Reklamacje

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta na adres: sklep@e-choinki.pl

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3) Po potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta przyjęcia informacji o zgłaszanej reklamacji, należy przesłać reklamowany towar na adres: Sklep Internetowy e-choinki.pl , ul. Bukowska 41, 43-354 Czaniec.

4) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.

Zwrot

1) Nabywca indywidualny dokonujący zakupu na własny użytek ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie (Odstąpienie od umowy zawartej na odległość) na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

2) Towar ma być odesłany w stanie nienaruszonym i nie może nosić najmniejszych nawet śladów użycia. Towar noszący widoczne ślady użycia (np. pozostałości po śrubach mocujących pień choinki do stojaka) jest traktowany jako używany. W takich przypadkach potrącana jest amortyzacja w wysokości 10-30% wartości przedmiotu.

3) Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z paragonem na adres: Sklep Internetowy e-choinki.pl, ul. Bukowska 41, 43-354 Czaniec.

4) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5) Jeśli stan zwracanego towaru nie budzi zastrzeżeń pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

6) Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

7) Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku Nabywców będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ( 1) k.c., a więc dla osób dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży dokonanej na odległość nie dotyczy bowiem umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami, co jest wyrazem obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W szczególności zwrócić należy uwagę na przepisy art. 2, 3 i 4 w/w ustawy.

8) Towar nie podlega zwrotowi w przypadku:

- Braku dostarczenia oświadczenia (Odstąpienia od umowy zawartej na odległość) na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

- Dostarczenia oświadczenia (Odstąpienia od umowy zawartej na odległość) w terminie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania towaru.

- Braku paragonu.

- Widocznych śladów użycia (np. ślady po śrubach w miejscu mocowania stojaka do pnia, zerwany gwint, porysowane złącza elementów, itp.).

- Zakupu na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową (zakup na firmę).

- Uszkodzeń powstałych z winy przewoźnika.

- Niedostarczenia towaru w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

9) Klient, który odesłał towar nie spełniający warunków zobligowany jest do jego odebrania na własny koszt w terminie 12 miesięcy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.